FANDOM


Iris, zwana też Irydą ( mit.gr.) - bogini tęczy, posłanka bogów.

Iris uchodziła za córkę boga Taumasa i okeanidy Elektry oraz za siostrę Harpii. Niektóre źródła podają , że miała z bogiem Zefirem (swoim mężem lub kochankiem) syna Erosa albo Potosa.
200px-Winged goddess Cdm Paris 841

Iris nie była zbyt znaczącą boginią (niezbyt często pojawia się w mitach), ale to dzięki niej świat otrzymywał tęczę. Posiadała piękne wielkie kolorowe skrzydła. Początkowo służyła wszystkim bogom na Olimpie, ale gdy pojawił się Hermes, szybko odsunął ją w cień. Odtąd była posłanką tylko Hery. Była też pokojówką żony Zeusa - pomagała jej przy wieczornej i porannej toalecie. Do jej obowiązków należało również przynoszenie wody ze Styksu na Olimp - gdy bogowie składali ważną przysięgę, musieli wylać kubek wody z tejże rzeki na ziemię. Iris dzięki swym skrzydłom była szybsza nawet od Hermesa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.