FANDOM


Forkos mit.grecka - bóg morski, syn Pontosa i Gai, brat Nereusa, Taumasa, Eurybii i Keto.

Poślubił Keto, swoją siostrę. Mieszkał z nią w głębinach morskich, uznawali byli za panów wszystkich wielkich stworzeń, które zamieszkiwały głębiny. W zachowanej rzymsko-greckiej mozaice Forkos przedstawiany jest jako tryton (człowiek morza) z krabimi szponami z czerwoną, pokrytą kolcami skórą. Jego atrybutem była pochodnia.

Forkos i Keto zrodzili wiele niebezpiecznych potworów, ich dziećmi były: Gorgony, Graje, Echidna, Ladon, Homer dodaje jeszcze Thoosę. Według niektórych wersji ich córką miała być też Scylla. I on i jego żona są bogami potworów morskich.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.