FANDOM


Dejmos mit.grecka - bóg i personifikacja trwogi, syn Aresa i Afrodyty, razem z Enyo towarzyszył swojemu ojcu na polu bitwy i prowadził jego rydwan. Był jednym z brutalnych bogów krwawej rzezi. Brat Fobosa, Harmonii, Anterosa oraz Erosa. Dejmos i Fobos szczególnie czczeni byli w Sparcie.

Ciekawostki:

  • Niektóre podania mówią, że jeśli Dejmos strzeli człowieka stzałom, śmiertelnik nie umiera, ale ucieka z przerażenia.